Công ty tài chính là gì?

Hotline: 0901.01.4774

Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có chức năng là sử dụng vố tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo pháp luật đã quy định. Công ty tài chính không được phép làm các dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới thời gian 1 năm.

Công ty tài chính là gì?
Công ty tài chính là gì?

Các hoạt động cho vay mà các công ty tài chính được phép hoạt động:

  • Các công ty tài chính được phép cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo quy định của ngân hàng nhà nước.
  • Cho vay tiêu dùng trả góp
  • Cho vay theo sự ủy thác của Chính phủ, của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước
  • Cho vay theo hình thức chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố giấy tờ có giá như trái phiếu, thương phiếu,.. với cá nhân, tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính khác.

Vay trả góp ở các công ty tài chính

Hoạt động cho vay tiêu dùng trả góp đối với khách hàng cá nhân là một trong các hoạt động cho vay hợp pháp của các công ty tài chính.

Đặc biệt là hoạt động cho vay này được các công ty tài chính liên tục đẩy mạnh phát triển trong các năm gần đây.

Hình thức cho vay trả góp ở các công ty tài chính

Hầu hết các công ty tài chính cho vay trả góp với hình thức cho vay trả góp tín chấp với thủ tục đơn giản nhưng lãi suất thường cao hơn so với ngân hàng.

Cá nhân người vay khi tìm đến các công ty tài chính cho vay trả góp phục vụ tiêu dùng cá nhân hay mua sắm thì không cần phải có tài sản đảm bảo, thủ tục vay dựa vào thu nhập hàng tháng, uy tín hoặc qua hợp đồng bảo hiểm, giấy phép lái xe…

Điều kiện khi vay trả góp của các công ty tài chính

Tuy lãi suất tại các công ty tài chính cho vay trả góp cao hơn và số tiền cho vay nhỏ (thường dưới 100 triệu đồng) hơn tại ngân hàng nhưng so về điều kiện và thủ tục thì có phần đơn giản hơn.

Các khách hàng cá nhân muốn vay tiền thì chỉ cần đáp ứng được các điều kiện:

  • Khách hàng là công dân Việt Nam, độ tuổi khoảng từ 20-60 tuổi
  • Có hợp đồng lao động chính thức
  • Thời gian làm việc tại công ty ít nhất là 3 tháng trở lên
  • Nơi cư trú hợp pháp tại nơi có điểm giao dịch của công ty tài chính
  • Khách hàng có thu nhập ổn định từ 3 triêu/ tháng
  • Trả lương tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nếu khi vay trả góp mua các đồ gia dùng, điện máy thì chỉ cần chứng minh thư hoặc hộ khẩu là có thể tham gia mua bán trả góp rồi.

Vay ngắn hạn là gì?

Vay ngắn hạn là một hình thức cho vay những khoản tiền trong thời gian ngắn, cụ thể là dưới 1 năm. Trong đó, những ngân hàng thương mại đóng vai trò là nhà cung ứng phần lớn nhiều khoản vay ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Khi khách hàng lựa chọn hình thức này, ưu điểm mà nó đem lại chính là ít rủi ro về khả năng thanh toán và lãi suất so với các hình thức trung và dài hạn. Những khoản vay ngắn hạn được sử dụng rộng rãi trong việc tài trợ mang tính thời vụ về vốn luân chuyển và tài trợ tạm thời cho những khoản chi phí sản xuất.

Vay ngắn hạn được sử dụng rộng rãi
Vay ngắn hạn được sử dụng rộng rãi

Nguồn vốn cho vay ngắn hạn đã giúp ổn định, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh daonh đối với những doanh nghiệp và nâng cao đời sống cá nhân của các hộ gia đình. Khi nói đến những khoản vay ngắn hạn này, điều mà chúng ta quan tâm chính là lãi suất và hiệu quả của các khoản vay.

Hiệu quả của những khoản vay không những phản ánh từ hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp mà còn thể hiện tính ổn định và khả năng sinh lời của ngân hàng.

Vay dài hạn là gì?

Vay dài hạn là khoản vay được tính từ thời gian ngân hàng bắt đầu giải ngân đến hết thời điểm mà khách hàng phải trả toàn bộ nợ gốc và lãi.

Vay dài hạn là gì?
Vay dài hạn là gì?

Với hình thức vay này thì khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền đã vay bao gồm cả gốc và lãi đúng thời gian như đã thỏa thuận lúc đầu giữa bên cho vay và khách hàng.

Hình thức vay này thông thường thì thời hạn vay là trên 5 năm, hình thức vay này phục vụ chủ yếu cho mục đích đầu tư vào xây dựng cơ bản, đầu tư cải tiến kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản cố định hoặc đầu tư dài hạn cho cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Chính vì vậy phương thức vay này có thời hạn cho vay dài hơn so với thời gian cho vay ngắn hạn dưới 12 tháng và vay trung hạn từ 12 đến 60 tháng.

Lãi suất tái chiết khấu là gì?

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất được áp dụng cho các nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác như tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi.

Đây là lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Trung ương đối với các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tái chiết khấu các giấy tờ có giá chưa đến thời hạn thanh toán, được ấn định cho từng thời kỳ, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ.

Lãi suất tái chiết khấu là gì?
Lãi suất tái chiết khấu là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì lãi suất tái chiết khấu là lãi suất được thực hiện trên cơ sở đối tượng là các giấy tờ có giá, ví dụ: Hối phiếu, lệnh phiếu, trái phiếu

Các ngân hàng sẽ chấp nhận trả tiền cho người cầm (hoặc sở hữu các giấy đó) để đổi lại một khoản lời mà ta gọi là lãi suất chiết khấu và thu lại khoản tiền của họ đối với người thanh toán ghi trên đó khi đến hạn.

Đến khi các ngân hàng này lại cần tiền nhưng các giấy tờ đó chưa đến hạn thanh toán, vì vậy họ bán lại các khoản sẽ thu này cho Ngân hàng Nhà nước để đổi lấy tiền mặt và bớt lại cho ngân hàng nhà nước một khoản.

Khác với lãi suất tái cấp vốn chỉ áp dụng cho các loại tài sản thế chấp có độ rủi ro cao thì lãi suất tái chiết khấu lại áp dụng đối với các giấy tờ có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn.

Vì vậy, lãi suất tái chiết khấu có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều tiết sự biến động lãi suất trên thị trường. Hơn thế nữa, Với ngân hàng thương mại, lãi suất tái chiết khấu là lãi suất gốc để từ đó ấn định lãi suất chiết khấu và lãi suất cho vay khác.